Yoga & meditation

Är du intresserad av att öka din förståelse för hur yoga och meditation kan påverka din självkänsla, öka din mentala närvaro och ditt liv i positiv riktning?

YOGA:

Yoga är ett uråldrigt utövande vars mening har att göra med förening – att föra saker tillsammans. Termen kommer från sanskrit och betyder ”att binda samman” I yogan använder man sig av mentala och fysiska övningar som hjälper dig finna balans och ändrar sättet du ser på världen omkring dig samtidigt som ditt liv förbättras.

Vidare för yoga även med sig stort spirituellt värde. Du upplever en enorm förbättring av din självkunskap, utmärkta hälsoförbättringar och en stor känsla av inre frid.

MEDITATION:

Hundratals studier på meditation bekräftar följande:

Meditation skapar unikt hypometaboliskt tillstånd då metabolismen är på djupare nivå än vid sömn. Vid sömn minskar syreanvändning 8 % men med meditation kan den minska 10-20%

Meditation är en aktivitet där man ser en reducering av markörer för stress och ångest

Meditation ökar de lugnande hormonerna melatonin och serotonin och minskar stresshormonet kortisol

Meditation har djupgående effekt på 3 nyckelindikatorer för åldrandet: hörsel, blodtryck och förmåga att se på nära håll

De som har mediterat länge har 80% mindre hjärtsjukdomar jämfört med de som inte mediterar.

Meditation är alltså ett kraftfullt verktyg att använda på lång sikt om vi söker personlig utveckling.

De senaste fem åren har jag praktiserat båda dessa medel för inre och yttre balans och implementerar dessa i min coachning där jag finner det lämpligt och om du är öppen för det.

Translate »