Sorgbearbetning

Bearbetning som hjälper dig att komma över smärta och sorg på djupet. Du får med dig de fina minnena från det som varit och kan lägga det gamla bakom dig. Är du redo för att få ny energi och livslust?

Vad är sorg? Upplever vi det även i samband med skilsmässa och uppbrott?

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Många av samhällets föreställningar om hur man ska hantera förluster kan summeras i sex myter. Dessa är så vanliga att de flesta av oss känner igen dem. Här följer de vanligaste myterna:

  • Var inte ledsen
  • Var stark (för andras skull)
  • Sörj i ensamhet
  • Tiden läker alla sår
  • Ersätt förlusten
  • Håll dig sysselsatt

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

 Sorgbearbetningen, som jag är certifierad handledare i, är en bevisat effektiv metod som har hjälpt hundratusentals människor. Den hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster och samtidigt behålla de goda minnen som en relation även ofta innehåller. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

 

Skilsmässa/separation

Att skiljas är en av de mest stressfulla situationer vi människor kan möta, enligt undersökningar. Oftast ställs allt på ända – antingen för att den ena vill skiljas och den andre inte eller för att man som två bästa vänner väljer att bryta upp för att följa sina egna liv. När önskan att skiljas är ensidig kan det väcka känslor av övergivenhet hos den andre, självkänslan får sig en törn och tankar som att man aldrig kommer att bli lycklig igen kan komma upp inom den part som inte vill skiljas. Samtidigt får partnern som vill lämna ofta känslor av skam och skuld att hantera.

Även om man är överens om att man ska skiljas eller separera är det fortfarande en förändring i livet och mest troligt inte som man från början tänkt sig när man inledde ett förhållande med varandra. Det är sunt att inte kasta sig in i en ny relation eller försöka döva olika känslor som kommer upp med jobb, alkohol, träning eller andra ”bedövande” eller tidsslukande aktiviteter utan att möta sorgen över att relationen man trodde skulle bli på ett sätt blev på ett annat, för att kunna gå vidare på riktigt i livet.

Sorgbearbetningen, som jag är certifierad handledare i, är en bevisat effektiv metod som har hjälpt hundratusentals människor. Den kan tillsammans med samtal också hjälpa dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över uppbrottet och samtidigt låta dig behålla de goda minnena, som en relation ofta även innehåller. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

Har ni som par bestämt er för att gå skilda vägar hjälper jag er att få ett avslut tillsammans så att ni kan gå ur relationen och ta med er de lärdomar ni gett varandra, tacksamhet för det som har varit mellan er och tillit att när ni är redo för det kan möta en ny kärlek som ni var och en kan ge till av hela dig!

Tveka inte att kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal för att se om jag kan hjälpa er genom dessa ofta svåra och smärtsamma processer!